Informatyk Logistyk Mechatronik Budowlaniec Ekonomik Hotelarz


PolskiAngielskiZdanieTlumaczenieKierunek
Projektowanie stron internetowychWeb DesignHe is skilled in web design. On ma umiejętności w projektowaniu stron internetowych.Informatyk
samochódcarcarTen samochód jest czerwony.Informatyk Logistyk
ProgramistaDeveloperThe developer is working on a new app.Programista pracuje nad nową aplikacją.Informatyk
kabelpower cordThis power cord is pluggedTen kabel jest włączonyMechatronik
Lokalna sieć komputerowaLAN - local area networkI connected my computer to the LAN to access the shared files.Podłączyłem mój komputer do LAN, aby uzyskać dostęp do udostępnionych plików.Informatyk Mechatronik
wszyscyallInformatyk Mechatronik Budowlaniec Ekonomik Hotelarz
kotcatMechatronik Budowlaniec Informatyk
Rozległa sieć komputerowaWAN - Wide Area NetworkThe company uses WAN to connect its remote offices.Firma używa WAN, aby połączyć swoje oddziały zdalneInformatyk Mechatronik
KomputerComputerI bought a new computer.Kupiłem nowy komputer.Informatyk
OprogramowanieSoftwareThis software is very useful.To oprogramowanie jest bardzo przydatne.Informatyk
Sprzęt komputerowyHardwareHe is upgrading his computer hardware.On ulepsza swój sprzęt komputerowy.Informatyk
SiećNetworkThe company has a large network.Firma ma dużą sieć.Informatyk
Baza danychDatabaseThe database contains important information.Baza danych zawiera ważne informacjeInformatyk
BezpieczeństwoSecuritySecurity is a top priority.Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem.Informatyk
System operacyjnyOperating SystemMy operating system needs an update. Mój system operacyjny potrzebuje aktualizacji.Informatyk
Przechowywanie danychData StorageWe need more data storage for our files.Potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania danych dla naszych plików.Informatyk
SzyfrowanieEncryptionEncryption is essential for secure communication.Szyfrowanie jest niezbędne dla bezpiecznej komunikacji.Informatyk
Chmura obliczeniowaCloud ComputingMany businesses are moving to cloud computing.Wiele firm przechodzi na chmurę obliczeniową.Informatyk
Sztuczna inteligencjaArtificial Intelligence (AI)Artificial intelligence is revolutionizing technology.Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje technologię.Informatyk
Bezpieczeństwo cybernetyczneCybersecurityCompanies need to invest in cybersecurity.Firmy muszą inwestować w bezpieczeństwo cybernetyczne.Informatyk
Interfejs użytkownikaUser Interface (UI)A good user interface is important for a successful website.Dobry interfejs użytkownika jest ważny dla sukcesu strony internetowej.Informatyk
Handel elektronicznyE-commerceE-commerce has changed the way we shop.Handel elektroniczny zmienił sposób, w jaki robimy zakupy.Informatyk
posiedzenie zarząduboard meeting Ekonomik
koszty ogólneoverhead costs Ekonomik
zebranie pracownikówstaff meeting Ekonomik
umowadeal Ekonomik
brać udział w spotkaniuto attend a meeting Ekonomik
lider na rynkumarket leader Ekonomik
przewodniczyć spotkaniuto chair the meeting Ekonomik
burza mózgówbrainstorming Ekonomik
podać szacunkową cenęto quote Ekonomik
warunki umowyconditions of a contract Ekonomik
organizować spotkanieto arrange a meeting Ekonomik
złożyć ofertęto make an offer Ekonomik
porozumienieagreement Ekonomik
zwoływać spotkanieto summon a meeting Ekonomik
założycielfounder Ekonomik
bankructwo spółkifailure of a company Ekonomik
giełdaexchange Ekonomik
handel zagranicznyforeign trade Ekonomik
wolny handelfree trade Ekonomik
fundusze, gotówkafunds Ekonomik
nielegalne interesyillegal transactions Ekonomik
spółka akcyjnaincorporated enterprise Ekonomik
handel międzynarodowyinternational trade Ekonomik
kredyt inwestycyjnyinvestment credit Ekonomik
spółka akcyjnajoint stock company Ekonomik
spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąlimited liability company Ekonomik
spółka komandytowalimited partnership Ekonomik
spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąlimited partnership Ekonomik
pożyczkaloan Ekonomik
przynoszący duże dochodymoney-maker Ekonomik
kredyt hipotecznymortgage Ekonomik
zadatek, zaliczkaprepayment Ekonomik
koszt, cenaprice Ekonomik
spółka osobowaprivate company Ekonomik
ryzykowny interesrisky business Ekonomik
cena detalicznaselling price Ekonomik
akcjashare Ekonomik
kapitał akcyjnyshare capital Ekonomik
cena wywoławczastarting price Ekonomik
akcjastock Ekonomik
giełda papierów wartościowychstock exchange Ekonomik
podażsupply Ekonomik
cena hurtowawholesale price Ekonomik
zaliczkaadvance Ekonomik
binansbalance Ekonomik
binans handlowybalance of trade Ekonomik
konto bankowebank account Ekonomik
bankrutbankrupt Ekonomik
bankrutowaniebankrupting Ekonomik
wielki interesbig deal Ekonomik
firma, interes, transakcjabusiness Ekonomik
spotkanie w interesachbusiness appointment Ekonomik
zdolność do prowadzenia działalnościbusiness capacities Ekonomik
przedsiębiorcabusinessman Ekonomik
kapitałcapital Ekonomik
lokata kapitałucapital investment Ekonomik
gotówkacash Ekonomik
konto gotówkowecash account Ekonomik
płatne z górycash down Ekonomik
płatne przy odbiorzecash on delivery Ekonomik
handelcommerce Ekonomik
giełda towarowacommodity exchange Ekonomik
firma, przedsiębiorstwocompany Ekonomik
spółka akcyjnacompany limited by share Ekonomik
konkurencjacompetition Ekonomik
kontraktcontract Ekonomik
cena, kosztcost Ekonomik
kredytcredit Ekonomik
transakcjadeal Ekonomik
popytdemand Ekonomik
dywidendadividend Ekonomik
gospodarkaeconomy Ekonomik
przedsiębiorstwoenterprise Ekonomik
pokonać konkurencjęto beat competition Ekonomik
zebranie przygotowawczepreparatory meeting Ekonomik
wystawić fakturęto issue an invoice Ekonomik
przedstawiciel handlowysales representative Ekonomik
prowadzić z kimś interesyto do business with sb Ekonomik
spotkanie wdrożeniowekick-off meeting Ekonomik
prowadzić księgowośćto keep the accounts Ekonomik
biurokracjared tape Ekonomik
mieć przewagęto have upper hand Ekonomik
zgodnie z zasadami, według przepisówby the book Ekonomik
dołożyć wszelkich starańto go the extra mile Ekonomik
ciepła posadkaplum job Ekonomik
myśleć nieszablonowoto think outside the box Ekonomik
kruczek, luka w prawie/umowieloophole Ekonomik
dojna krowa/kura znosząca złote jajkacash cow Ekonomik
omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracyto talk shop Ekonomik
agresywna sprzedażhard sell Ekonomik
rozkręcać interesyto drum up business Ekonomik
machlojkimonkey business Ekonomik
granica opłacalnościbreak even point Ekonomik
zmonopolizować rynekto corner the market Ekonomik
Czy mogę prosić o uwagę?Can I have your attention? Ekonomik
Mamy ważne tematy do omówieniaThe purpose of the meeting is to disscuss Ekonomik
Kwestia, którą musimy dziś poruszyć toWhat we need to talk about today is Ekonomik
Mamy ważne tematy do omówieniaWe have important issues to disscuss Ekonomik
Proszę śmiało zadawać pytaniaFeel free to raise questions at any time Ekonomik
Oczywiście, proszę mówićSure, please go ahead Ekonomik
akcelerometr piezoelektrycznypiezoelectric accelerometer Mechatronik
akumulator ciężarowybattery truckMechatronik
akumulator hydraulicznyhydraulic accumulator Mechatronik
akumulator membranowybattery membrane Mechatronik
alternator sprężynowybattery spring Mechatronik
alternator alternator Mechatronik
aluminium aluminum Mechatronik
amortyzacja depreciation Mechatronik
amortyzacja pneumatycznadepreciation inflatable Mechatronik
amperomierz ammeter Mechatronik
arkusz rysunkowydrawing sheet Mechatronik
atmosferyczny punkt rosyatmospheric dewpoint Mechatronik
autotransformator autotransformer Mechatronik
azotowanie nitrication Mechatronik
bar bar Mechatronik
bezpiecznik Fuse Mechatronik
bramka logicznalogic gate Mechatronik
brzęczyk (buczek) buzzer Mechatronik
błąd bezwzględnyabsolute error Mechatronik
błąd pomiarumeasurement error Mechatronik
błąd względnyrelative error Mechatronik
ceramika inżynierskaengineering ceramic Mechatronik
ceramika tradycyjnatraditional ceramics Mechatronik
cewka indukcyjnacoil Mechatronik
cewka indukcyjnainductor Mechatronik
cewka stycznika/przekaźnikacontactor coil Mechatronik
chropowatość powierzchnisurface roughness Mechatronik
cicha pracaquiet operations Mechatronik
ciecz doskonałaideal liquid Mechatronik
ciecz hydraulicznahydraulic fluids Mechatronik
ciecz rzeczywistareal liquid Mechatronik
ciągnienie pull Mechatronik
cięcie cutting Mechatronik
ciężar właściwy cieczyspecific gravity of the liquid Mechatronik
ciśnienie absolutneabsolute pressure Mechatronik
ciśnienie atmosferyczneatmospheric pressure Mechatronik
ciśnienie manometrycznepressure gauge Mechatronik
ciśnienie nominalnenominal pressure Mechatronik
ciśnienie otoczeniaambient pressure Mechatronik
ciśnienie roboczepressure Mechatronik
ciśnienie roboczeoperating pressure Mechatronik
ciśnienie sterującecontrol pressure Mechatronik
ciśnienie wejścioweinlet pressure Mechatronik
ciśnienie wyjścioweoutput pressure Mechatronik
ciśnienie względnerelative pressure Mechatronik
ciśnieniowy punkt rosypressure dewpoint Mechatronik
cynkowanie cyanation Mechatronik
cylinder cylinder Mechatronik
czop wałushaft journal Mechatronik
czujnik zegarowytime sensor Mechatronik
czułość przetwornikathe sensitivity of the transducer Mechatronik
czynnik roboczyworking medium Mechatronik
czynności sprawdzającechecks Mechatronik
instalacje wielokrotnego montażuinstallations of multiple assembly Mechatronik
instalacje zgrzewaneweld installation Mechatronik
instalacje z tworzyw sztucznychplastics installation Mechatronik
izolacjainsulation Mechatronik
instalacje z miedzicopper installation Mechatronik
interfejs komunikacyjnycommunication interface Mechatronik
izolowane stanowiskaisolating position Mechatronik
jakość montażuassembly quality Mechatronik
jarzmoyoke Mechatronik
jednostka centralna CPUCentral Processing Unit Mechatronik
jednostki ciśnieniapressure units Mechatronik
język programowaniaa programming language Mechatronik
kanał ssaniasuction channel Mechatronik
kanał tłoczeniastamping channel Mechatronik
karta instrukcyjna montażuinstructional card assembly Mechatronik
karta katalogowasweet Mechatronik
karta technologiczna montażutechnological card assembly Mechatronik
klasa czystości powietrzaair purity class Mechatronik
klasa dokładnościaccuracy class Mechatronik
klasa dokładnościaccuracy class Mechatronik
klasa ochronności urządzeń elektrycznychprotection class of electrical equipment Mechatronik
klasy zawodnieniainflow class Mechatronik
klatka wiewiórkasquirrel cage Mechatronik
klejeniebonding Mechatronik
klinwedge Mechatronik
klucz dynamometrycznytorque wrench Mechatronik
klucz nasadowy/oczkowe/plaskiesocket wrenches/combination wrenches/spanners Mechatronik
klucz hakowykey hook Mechatronik
klucz imbusowyallen key Mechatronik
klucz oczkowyring spanner Mechatronik
klucz płaskiflat wrench Mechatronik
klucz rurowypipe wrench Mechatronik
kolektorcollector Mechatronik
komora sprężaniacompression chamber Mechatronik
kompaktowycompact Mechatronik
kompozytcomposite Mechatronik
komutatorcommutator Mechatronik
kondensatorcapacitor Mechatronik
kondensator elektrolitycznyelectrolytic capacitor Mechatronik
kondensator pracycapacitor Mechatronik
kondensator rozruchowystarting capacitor Mechatronik
konstrukcjaconstruction Mechatronik
kontrola końcowafinal inspection Mechatronik
kontrola technicznatechnical inspection Mechatronik
kontrola wstępnainitial inspection Mechatronik
korozja międzykrystalicznaintergranular corrosion Mechatronik
korozja naprężeniowastress corrosion cracking Mechatronik
korozja równomiernauniform corrosion Mechatronik
korozja selektywnaselective leaching Mechatronik
korozja wżerowapitting corrosion Mechatronik
kołekpin/peg Mechatronik
koncowki mocującetip fixing Mechatronik
krzyż maltańskiMaltese cross Mechatronik
króćcespigots Mechatronik
kształtowanie jakościdevelopment of quality Mechatronik
kuciehammering Mechatronik
kątownikbracket Mechatronik
liczba dróg przepływunumber of flow path Mechatronik
liczba możliwych położeńnumber of possible positions Mechatronik
likwidacjaliquidation Mechatronik
linia rysunkowaline drawings Mechatronik
linia wymiarowadimension line Mechatronik
liniał krawędziowystraight edge Mechatronik
liniał sinusowysine bar Mechatronik
lutownicasoldering Mechatronik
lutownica grzałkowasoldering iron Mechatronik
lutownica transformatorowasoldering iron transformer Mechatronik
łapy mocującemounting lugs Mechatronik
łożyskobearing Mechatronik
łożysko tocznerolling bearing Mechatronik
łożysko ślizgoweplain bearing Mechatronik
łuk elektrycznyelectric arc Mechatronik
łącznik sterowniczy bistabilnybistable switch control Mechatronik
łącznik sterowniczy monostabilnyswitch control monostable Mechatronik
łącznik sterowniczy switch control Mechatronik
magnetyczne tłoczyskomagnetic rod Mechatronik
manometrmanometer Mechatronik
masamass Mechatronik
maszyna synchroniczna cylindrycznasynchronous machine cylindrical Mechatronik
maszyna synchroniczna jawno-biegunowasynchronous machine with non-permanent magnetic poles Mechatronik
kładquad Mechatronik
lampa sygnalizacyjnaindicator light Mechatronik
lepkośćviscosity Mechatronik
materiałoznawstwomaterials science Mechatronik
mechanizm dźwigniowylever mechanism Mechatronik
mechanizm korbowycrankset Mechatronik
mechanizm krzywkowycam mechanism Mechatronik
mechanizm zapadkowyratchet Mechatronik
megapaskalmegapascal Mechatronik
metalmetal Mechatronik
mgła olejowaoil mist Mechatronik
miedźcopper Mechatronik
miernik analogowyanalog meter Mechatronik
miernik cyfrowydigital meter Mechatronik
mikrometrmicrometer Mechatronik
mikroskop warsztatowyworkshop microscope Mechatronik
mocowanie przegubowespherical bearing Mechatronik
mocowanie siłownikaactuator connection Mechatronik
moc znamionowarated power Mechatronik
model odlewniczymodel casting Mechatronik
moment elektromagnetycznyelectromagnetic torque Mechatronik
moment rozruchowytorque Mechatronik
montażassembly Mechatronik
montaż stacjonarnystationary installation Mechatronik
mięśnie pneumatycznepneumatic artificial muscles Mechatronik
młotekhammer Mechatronik
nadciśnieniehypertension Mechatronik
nakrętkanut Mechatronik
napięcie dotykowecontact voltage Mechatronik
napięcie znamionowerated voltage Mechatronik
napęd hydraulicznyhydraulic driver Mechatronik
napęd hydrokinetycznyconverter driver Mechatronik
napęd pneumatycznypneumatic driver Mechatronik
napędy liniowelinear driver Mechatronik
napędy obrotowerotary actuators Mechatronik
napędy udarowejackhammer driver Mechatronik
narzędziatools Mechatronik
natężenie przepływuflow rate Mechatronik
nawęglaniecarburizing Mechatronik
niepalnośćincombustibility Mechatronik
nieszczelnośćleak Mechatronik
nitowanieriveting Mechatronik
obiekt technicznytechnical object Mechatronik
objętość właściwaspecific volume Mechatronik
obróbka cieplnathermal treatment Mechatronik
obróbka cieplno-chemicznathermo-chemical treatment Mechatronik
obróbka plastycznaplastic processing Mechatronik
obróbka ręcznamanual processing Mechatronik
obróbka skrawaniemmachining Mechatronik
ocena stanu technicznegoassessment of the technical condition Mechatronik
ochrona przeciwprzepięciowashock protection Mechatronik
ochrona przed rdzewieniemprotection against rust Mechatronik
oczyszczanie powietrzaair purification Mechatronik
odchyłkadeviation Mechatronik
odlewaniemolding Mechatronik
oczyszcczone, sprężone powietrzepurified air / compressed air Mechatronik
odpornosc cieplnaheat resistance Mechatronik
odporność na utlenianieresistance to oxidation Mechatronik
odpuszczanietempering Mechatronik
oleje mineralnemineral oils Mechatronik
oleje trudnopalneflame retardant oils Mechatronik
operacja montażowamounting operation Mechatronik
oscyloskoposcilloscope Mechatronik
ostrze skrawającecutting blade Mechatronik
osuszanie absorpcyjnedrying absorption Mechatronik
osuszanie chłodniczerefrigeration drying Mechatronik
axis Mechatronik
panel HMIHMI panel Mechatronik
panewbearing bush Mechatronik
paskalpascal Mechatronik
pasmo przenoszeniabandwidth Mechatronik
pasowaniefit Mechatronik
pienienie sięfoaming Mechatronik
pismo technicznetechnical writing Mechatronik
piłowaniesawing Mechatronik
plastomeryplastomers Mechatronik
pneumatykapneumatics Mechatronik
podciśnienieunderpressure Mechatronik
podkładkapad Mechatronik
podnośnikman lift Mechatronik
podziałkascale Mechatronik
pomiarmeasurement Mechatronik
pompa o zębieniu wewnętrznyminternal gear pump Mechatronik
pompa rotorowapump rotors Mechatronik
pompa tłokowa osiowaaxial piston pump Mechatronik
pompa tłokowa promieniowaradial piston pump Mechatronik
przepływ turbulentnyturbulent flow Mechatronik
przerzutnik astabilnyastable flip-flop Mechatronik
przerzutnik asynchronicznyasynchronous flip-flop Mechatronik
przerzutnik monostabilnymonostable flip-flop Mechatronik
przerzutnik synchronicznysynchronous flip-flop Mechatronik
przesunięcie fazowephase shift Mechatronik
przewodywires Mechatronik
przyciskbutton Mechatronik
przygotowanie powietrzaair preparation Mechatronik
pryzmagauge Mechatronik
przyrządinstrument/device Mechatronik
przyłącze SAESAE connection Mechatronik
próbnik napięciavoltage tester Mechatronik
prądnic tachometrycznatachometer generator Mechatronik
prąd rozruchowyinrush current Mechatronik
prąd znamionowyrated current Mechatronik
prędkość obrotowarotation speed Mechatronik
prędkośćspeed Mechatronik
prędkość synchronicznasynchronous speed Mechatronik
prędkość znamionowarated speed Mechatronik
pulsowanie ciśnieniathrobbing pressure Mechatronik
płytki wzorcoweangle plates Mechatronik
płytki wzorcowegauge blocks Mechatronik
rdzeń magnetycznymagnetic core Mechatronik
reduktorreducer Mechatronik
regulowana wielkośćadjustable size Mechatronik
rezystancja izolacjiinsulation resistance Mechatronik
rezystorresistor Mechatronik
rodzaje olejówtypes of oils Mechatronik
rozszerzalność cieplnathermal expansion Mechatronik
rysunek schematycznyschematic diagram Mechatronik
rysune wykonawczyfigure executive Mechatronik
rysune złożeniowyassembly drawing Mechatronik
rzutowanie aksometryczneisometric projection Mechatronik
rzutowanie prostokątnerectangular projection Mechatronik
samokontrolaself-control Mechatronik
schemat funkcjonalnyfunctional diagram Mechatronik
schemat montażowywiring diagram Mechatronik
schemat połączeńinstallation scheme Mechatronik
sensor fotoelektrycznyphotoelectric sensor Mechatronik
sensor indukcyjnyinductive sensor Mechatronik
sensor magnetycznymagnetic sensor Mechatronik
sensor pojemnościowycapacitive sensor Mechatronik
sensor ultradźwiękowyultrasonic sensor Mechatronik
separacja elektrycznaelectrical isolation Mechatronik
serwomechanizmservomotor Mechatronik
sieć niskiego napięcialow-voltage grid Mechatronik
silnik bezszczotkowy (BLDC)BrushLess Direct-Current motor Mechatronik
silnik cieplnyheat engine Mechatronik
silnik DahlanderaDahlander motor Mechatronik
silnik elektrycznyelectric engine Mechatronik
silnik hydraulicznyhydraulic engine Mechatronik
silnik indukcyjny dwufazowytwo-phase induction motor Mechatronik
silnik indukcyjny jednofazowysingle-phase induction motor Mechatronik
silnik indukcyjny klatkowysquirrel-cage induction motor Mechatronik
silnik indukcyjny pierścieniowyinduction motor ring Mechatronik
silnik indukcyjny trójfazowythree-phase motor Mechatronik
silniki pneumatycznepneumatic motors Mechatronik
silnik krokowystepping motor Mechatronik
silnik liniowylinear motor Mechatronik
silnik odrzutowyjet engine Mechatronik
silnik o ruchu obrotowymmotor with rotary motion Mechatronik
silnik parowysteam engine Mechatronik
silnik pneumatycznypneumatic motor Mechatronik
silnik prądu stałego bocznikowyDC shunt motor Mechatronik
silnik prądu stałego oddzielnie wzbudzanyseparately excited DC motor Mechatronik
silnik prądu stałego szeregowo-bocznikowyDC motor series-shunt Mechatronik
silnik prądu stałego szeregowyDC motor line Mechatronik
silnik reluktancyjnyreluctance motor Mechatronik
silnik skokowystepping motor Mechatronik
silnik spalinowyengine Mechatronik
silnik turbinyturbine engine Mechatronik
silnik tłokowypiston engine Mechatronik
silnik wahadłowyoscillating engine Mechatronik
silnik z magnesami trwałymimotor with permanent magnets Mechatronik
silnik zębatymotor gear Mechatronik
silnik łopatkowyvane motor Mechatronik
siła elektromotorycznaelectromotive force Mechatronik
siłapower Mechatronik
siłownik bezotworowy, szczelinowyslotted actuator Mechatronik
siłownik dwukierunkowydouble-acting actuator Mechatronik
siłowniki dwustronnego działaniatwo-chamber actuator Mechatronik
siłowniki pneumatycznepneumatic actuator Mechatronik
siłowniki jednostronnego działania- ciągnącysingle-acting pull actuator Mechatronik
przemieszczanie liniowelinear displacement Mechatronik
przenośnik rolkowyroller conveyor Mechatronik
przenośnik taśmowybeltt conveyor Mechatronik
przepięcie overvoltage Mechatronik
przepis bezpieczeństwasefety regulation Mechatronik
przepływflow Mechatronik
przepływomierzflow meter Mechatronik
cechowaniemarking Mechatronik
przeponadiaphragm Mechatronik
cewka indukcyjnainductive coil Mechatronik
przestójoutage Mechatronik
przestrzeń roboczawork space Mechatronik
chłodnicacooler Mechatronik
przesunięcie fazowephase displacement Mechatronik
przetwornikconverter Mechatronik
chłonnośćabsorption Mechatronik
chwytakgrasper / clutch Mechatronik
przetwornik pomiarowy measuring transducer Mechatronik
przewodnik conductor Mechatronik
przewódline / cable Mechatronik
ciecz chłodzącacooling liquid Mechatronik
przewod elektrycznyelectric cable Mechatronik
ciecz hydraulicznahydraulic fluid Mechatronik
ciśnieniepressure Mechatronik
przewód hydraulicznyhydraulic hose Mechatronik
przewód neutralnyneutral wire Mechatronik
cyklogram pracyfunctional diagram Mechatronik
cylindercylinder Mechatronik
czastime Mechatronik
przewód ochronnyprotective conductor Mechatronik
czas narastaniabuild-up time Mechatronik
przewód pneumatycznypneumatic pipe Mechatronik
czas opadaniafall time Mechatronik
przewód ssawnysuction line Mechatronik
czas pracywork time Mechatronik
przewód sygnałowysignal cable Mechatronik
czas wyprzedzeniaovertaking time Mechatronik
przewód zasilającypower cord Mechatronik
czas zdwojeniadoubling time Mechatronik
przyciskbutton Mechatronik
częstotliwośćfrequency Mechatronik
przycisk membranowymembranous button Mechatronik
częstotliwość próbkowaniafrequency Mechatronik
przycisk normalnie otwartybutton normally open Mechatronik
części nieruchomefixed part Mechatronik
przycisk normalnie zamkniętybutton normally closed Mechatronik
części ruchomemoving parts Mechatronik
przyłączeterminal Mechatronik
części zamiennespare parts Mechatronik
przyłączenieconnection Mechatronik
części zapasowespare parts Mechatronik
przymiar liniowymeter stick Mechatronik
częśćpart Mechatronik
przyrząddevice Mechatronik
przyrząd pomiarowymeasuring instrument Mechatronik
przyssawkasucker Mechatronik
przyspieszenie acceleration Mechatronik
człon inercyjnyintertial element Mechatronik
półprzewodniksemiconductor Mechatronik
człon całkującyintegratory element Mechatronik
pulpit sterowniczyconsole Mechatronik
człon opóźniającydelay element Mechatronik
pulsacja graniczna pulsation limit Mechatronik
człon oscylacyjnyoscillating element Mechatronik
pulsacjepulsations Mechatronik
punkt rosydew point Mechatronik
pyłdust Mechatronik
radarradar Mechatronik
człon proporcjonalnyproportional element Mechatronik
raportreport Mechatronik
rdza rust Mechatronik
rdzeń core Mechatronik
człon różniczkującydifferential element Mechatronik
recykling recycling Mechatronik
czujniksensor Mechatronik
regenreracja regeneration Mechatronik
czujnik indukcyjnyinductive sensor Mechatronik
regulacja regulation Mechatronik
czujnik magnetycznymagnetic sensor Mechatronik
regulatorregulator Mechatronik
czujnik optycznyoptical sensor Mechatronik
regulator ciągłycontinuous regulator Mechatronik
czujnik piezoelektrycznypiezoelectric sensor Mechatronik
regulator cyfrowy digital controller Mechatronik
czujnik pojemnościowycapacitive sensor Mechatronik
regulator dwustanowybinary controler Mechatronik
remontresource Mechatronik
rezystancjaresistance Mechatronik
rezystancja izolacjiinsulation resistance Mechatronik
rezystancja uzwojeńwinding resistance Mechatronik
rezystor resisort Mechatronik
robot przemysłowyindustrial robot Mechatronik
robotykarobotics Mechatronik
rolka napinającatension toller Mechatronik
rotametrrotameter Mechatronik
rozdzielaczseparator Mechatronik
rozdzielczość resolution Mechatronik
rozruchstarting Mechatronik
rozrusznikstarter Mechatronik
ruch liniowylinear motion Mechatronik
ruch obrotowyrotation Mechatronik
ruch posuwisto-zwrotny reciprocating motion Mechatronik
ruch prostoliniowy rectilinear motion Mechatronik
ruch wahliwyoscillation Mechatronik
ruterrouter Mechatronik
rysunekdrawing Mechatronik
rysunek technicznytechnical drawing Mechatronik
schemat blokowyblock diagram Mechatronik
schemat funkcjonalnyfunctional diagram Mechatronik
schemat ideowyschematic diagram Mechatronik
schemat montażu wiring diagram Mechatronik
schemat złożeniowyassembly diagram Mechatronik
serwooperatorindustrail robot Mechatronik
serwooperatorindustrail robot Mechatronik
sewozawórservo valve Mechatronik
sieć energetyczna energy network Mechatronik
sieć komunikacyjna communication network Mechatronik
sieć przemysłowaindustrial network Mechatronik
silnikengine Mechatronik
silnik asynchronicznyansynchronous motor Mechatronik
silnik bocznikowy shunt engine Mechatronik
silnik elektryczny electric engine Mechatronik
silnik hydraulicznyhydraulic Mechatronik
silnik indukcyjnyinduction motor Mechatronik
silnik jednofazowysingle-phase morotr Mechatronik
silnik klatkowycage engine Mechatronik
silnik kondensatorowycondenser motor Mechatronik
silnik krokowystepper motor Mechatronik
silnik liniowylinear motor Mechatronik
silnik łopatkowypaddle engine Mechatronik
silnik obcowzbudnyseperately excited motor Mechatronik
silnik pierścieniowyring motor Mechatronik
silnik pneumatycznypneumatic motor Mechatronik
silnik prądu stałegoDC motor Mechatronik
silnik prądu zmiennegoAC motor Mechatronik
silnik somowzbudnyself-excited motor Mechatronik
silnik synchronicznysynchronous motor Mechatronik
silnik szeregowo-bocznikowyserial-shunt motor Mechatronik
silnik szeregowyserial motor Mechatronik
silnik tłokowypiston engine Mechatronik
silnik trójfazowythree-phase motor Mechatronik
silnik turbinowyturbine engine Mechatronik
silnik z rezystancyjną fazą pomocnicząsplit-phase resistance motor Mechatronik
siłownikactuator Mechatronik
siłownik dwustronnego działaniadouble acting actuator Mechatronik
siłownik hydraulicznyhydraulic cylinder Mechatronik
silownik jednostronnego działaniasingle-acting actuator Mechatronik
siłownik membranowymembrane actuator Mechatronik
siłownik pneumatyczny pneumatic actuator Mechatronik
siłownik tandemowytandem actuator Mechatronik
siłownik teleskopowy telescopic actuator Mechatronik
siłownik tłokowypiston actuator Mechatronik
siłownik udarowy impactor actuator Mechatronik
siłownik wahadłowyshuttle actuator Mechatronik
skanerscanner Mechatronik
składowa stałaconstant component Mechatronik
składowa zmiennavariable component Mechatronik
skok siłownikaactuator stroke Mechatronik
skrobak bur Mechatronik
skrętka twisted pair Mechatronik
smargrease Mechatronik
smar plastycznyconsistent grease Mechatronik
smarwanie lubrication Mechatronik
smarowanie centralnecentral lubrication Mechatronik
smarowanie hydrodynamicznehydrodynamic lubrication Mechatronik
smarowanie hydrostatyczne hydrostatic lubrication Mechatronik
smarowanie punktowepoint lubrication Mechatronik
smarownica lubricator / oiler Mechatronik
samrowniczka grase nip ple Mechatronik
sonda probes Mechatronik
spawarkawelder Mechatronik
sprawnośćefficiency Mechatronik
spektrometrspectometer Mechatronik
spektroskopspektroscope Mechatronik
spektroskopspektroscope Mechatronik
sprężarka compressor Mechatronik
sprężarka łopatkowa vane compressor Mechatronik
sprężarka membranowamembrane compressor Mechatronik
spręzarka osiowaaxial compressor Mechatronik
sprężarka promieniowaradial compressor Mechatronik
sprężarka przepływowaflow compressor Mechatronik
sprężarka spiralnaspiral compressor Mechatronik
sprężarka śrubowa screw compressor Mechatronik
sprężarka tłokowa piston compressor Mechatronik
sprężarka wyporowadisplacement compressor Mechatronik
sprężone powietrzecompressed air Mechatronik
sprężynaspring Mechatronik
sprężyna powrotna return spring Mechatronik
sprzęgłoclutch Mechatronik
sprzęt equipment Mechatronik
spust wodydrain Mechatronik
sprzężenie zwrotne feedback Mechatronik
stabilizatorstabilizer Mechatronik
stała czasowatime constant Mechatronik
stan nieustalony unsteady state Mechatronik
stan technicznytechnical condition Mechatronik
stan ustalony steady state Mechatronik
stanowisko montażoweassembly stand / workplace Mechatronik
stanowisko pracyworkplace Mechatronik
starterstarter Mechatronik
statystykastatistics Mechatronik
sterowaniecontrol system Mechatronik
sterowanie automatyczneautomatic control Mechatronik
sterowanie elektryczneelectrical control Mechatronik
sterowanie hydraulicznehydraulic control Mechatronik
sterowanie mechanicznemechanical control Mechatronik
sterowanie pneumatyczne pneumatic control Mechatronik
sterowanie ręcznemanual control Mechatronik
sterowanie zdalneremote control Mechatronik
sterownik controller Mechatronik
stojanstator Mechatronik
stopień ochronysecurity level Mechatronik
straty energiiconvention losses Mechatronik
stroboskopstrobe Mechatronik
strumień stream Mechatronik
strumień stream Mechatronik
strumień magnetyczny megnetic flux Mechatronik
stycznik contactor Mechatronik
stykjoint / contact Mechatronik
substancja chemiczna chemical substance Mechatronik
substancja żrącacorrosive substance Mechatronik
suma kontrolnachecksum Mechatronik
sumatoradder Mechatronik
suwakslider Mechatronik
suwmiarkacalipers Mechatronik
sygnał analogowyanalog signal Mechatronik
sygnał binarnybinary signal Mechatronik
sygnał cyfrowydigital signal Mechatronik
sygnał diagnostycznydiagnostic signal Mechatronik
sygnał elektrycznyelectrical signal Mechatronik
sygnał optycznyoptical signal Mechatronik
sygnał prostokątynrectangular signal Mechatronik
sygnał radiowyradio signal Mechatronik
sygnał sinusoidalnysinusidal signal Mechatronik
sygnał standardowystandard signal Mechatronik
symbol graficznygraphic symbol Mechatronik
symulacja simulation Mechatronik
systemsystem Mechatronik
system wizyjnyvision system Mechatronik
system zarządzania jakością quality managment system Mechatronik
szafa sterownicza control cabinet Mechatronik
szczelnośćtightness Mechatronik
szczotkabrush Mechatronik
szczotka druciana wire brush Mechatronik
szczypcepilers Mechatronik
szrokość pasmabandwidth Mechatronik
szlifowaniegrinding Mechatronik
szum kwantyzacjiquantum noise Mechatronik
szybka porada fast tip Mechatronik
szybkość transmisjitransmission speed Mechatronik
ściągacz turnbuckle Mechatronik
średnicadiameter Mechatronik
środek smarnylubricant Mechatronik
śrubascrew Mechatronik
śruba rzymskaturnbuckle Mechatronik
światłowódoptical fiber Mechatronik
świeca zapłonowaspark plug Mechatronik
tablica rozdzielczaswitch board / control board Mechatronik
tabliczka opisowadescriptive plate Mechatronik
tabliczka zaciskowa terminal board Mechatronik
tabliczka znamionowarating plate Mechatronik
tachometrtachometer Mechatronik
tarcie friction Mechatronik
tarcie wewnętrzne internal friction Mechatronik
tarcie zewnętrzneexternal friction Mechatronik
tarcza listkowaflap disc Mechatronik
taśma transportowaconveyor belt Mechatronik
teleoperatorteleoperator Mechatronik
temperaturatemperature Mechatronik
tensometrstrain gauge Mechatronik
termometr oporowyresistance thermometer Mechatronik
temoparathermocouple Mechatronik
testertester Mechatronik
testowanietesting Mechatronik
tłoczyskopiston rod Mechatronik
tłokpiston Mechatronik
tłumieniedamping Mechatronik
tłumiksilencer Mechatronik
tokarka uniwersalnauniversal lathe Mechatronik
topologia drzewa tree topology Mechatronik
topologia gwiazdystar topology Mechatronik
topologia magistralibus topology Mechatronik
topologia pierścieniowaring topology Mechatronik
topologia siecinetwork topology Mechatronik
transformatortransformer Mechatronik
stansmisja danychdata transmission Mechatronik
transporttransport Mechatronik
tranzycja transition Mechatronik
tranzystortransistor Mechatronik
trawienie digestion Mechatronik
trendtrend Mechatronik
tryb pracyoperating mode Mechatronik
trzpieńmandril Mechatronik
tulejka case / brush Mechatronik
turbinaturbine Mechatronik
turbulencjaturbulence Mechatronik
tylko do odczyturead-only Mechatronik
uchwyhandle Mechatronik
układ system Mechatronik
układ czasowytimer Mechatronik
układ dwuprzewodowy(dwuliniowy)two-wire system Mechatronik
układ elektorniczny electronic system Mechatronik
układ elektrycznyelectrical system Mechatronik
układ hydraulicznyhydraulic system Mechatronik
układ kroplowo-natryskowydrip spray system Mechatronik
układ jednoprzewodnikowy(jednoliniowy)single-wire system Mechatronik
układ obiegowy olejowyoil circulation system Mechatronik
układ olejowo-powietrznyair and oil system Mechatronik
układ pneumatyczny pneumatic system Mechatronik
układ pomiarowymeasuring system Mechatronik
układ progresywnyprogressive system Mechatronik
uruchomienie start up Mechatronik
urządzenie device Mechatronik
urządzenie elektroniczne electronic device Mechatronik
urządzenie elektryczneelectric device Mechatronik
ucządzenie hydraulicznehydraulic device Mechatronik
ucządzenie mechanicznemechanical device Mechatronik
ucządzenie pneumatycznepneumatic device Mechatronik
ucządzenie sterującecontrol device Mechatronik
ustawieniasettings Mechatronik
usterka fault Mechatronik
uszczelka gasket / seal Mechatronik
uszczelnienieseal Mechatronik
uszkodzeniedamage Mechatronik
uzwojenie pierwotneprimary winding Mechatronik
uzwojenie twornikawinding of the armature Mechatronik
uzwojenie wtórnesecondary winding Mechatronik
uzwojenie wzbudzaniawinding excitation Mechatronik
użytkowanieuse Mechatronik
wadadefect Mechatronik
wakuometrpressure measurement Mechatronik
walizka narzędziowatool case Mechatronik
wał pompypump shaft Mechatronik
wanienka ociekowabath pan Mechatronik
wartość chwilowa instantaneous value Mechatronik
wartość skuteczna efective value Mechatronik
wartość średniaavarge Mechatronik
wartość zadana the value of the task Mechatronik
warunki gwarancjiwarrantyt terms Mechatronik
wejście entrance Mechatronik
wentylatorfan Mechatronik
weryfikacjaverification Mechatronik
wibracjavibration Mechatronik
wierceniedriling Mechatronik
wilgotność powietrzaair humidity Mechatronik
wirnikrotor Mechatronik
wizualizacjavisualization Mechatronik
wkład filtracyjnyfilter cartridge Mechatronik
wkręcićscrew Mechatronik
wlot inlet Mechatronik
woskwax Mechatronik
wózek paletowypallet track Mechatronik
wózek narzędziowy toll cart Mechatronik
wózek widłowyfork-lift truck Mechatronik
wpust groove Mechatronik
wskaźnikindicator Mechatronik
wskaźnik analogowyanalog indicator Mechatronik
wskaźnik lepkości viscosity index / indicator Mechatronik
wskaźnik poziomu olejuoil level indicator Mechatronik
współczynnik proporcjonalności proportionality ratio Mechatronik
współczynnik tłumieniadamping factor Mechatronik
wstrząsshock Mechatronik
wyjście exit Mechatronik
wykres diagram / chart Mechatronik
wykręcić unscrew Mechatronik
wylot outlet Mechatronik
wyłącznikswitch Mechatronik
wyłącznik krańcowy limit switch Mechatronik
wyłącznik nadprądowyovercurrent switch Mechatronik
wyłącznik podprądowyundervoltage switch Mechatronik
wyłącznik rózniocowoprądowycircuit breaker Mechatronik
wyłącznik zasilaniapower switch Mechatronik
wymiana częściparts exchange Mechatronik
wymiana filtrafilter replacement Mechatronik
wymiana olejuoil change Mechatronik
wymiardimension Mechatronik
wymiarowanie dimensioning Mechatronik
wypadekaccident Mechatronik
wyposażenie equipment Mechatronik
wyróbproduct Mechatronik
wyświetlaczdisplay Mechatronik
wyświetlacz - ciekłokrystalicznyliquid crystal display Mechatronik
wywiercić drill Mechatronik
wzmacniaczamplifter Mechatronik
wzmacniacz całkującyintegral amplifter Mechatronik
wzmacniacz nieodwracającynon-reversible amplifter Mechatronik
wzmacniacz odwracającyinverting amplifter Mechatronik
wzmacniacz odwracającyinverting amplifter Mechatronik
wzmacniacz operacyjnyoperational amplifter Mechatronik
wzmacniacz różniczkującydifferential amplifter Mechatronik
wzmacniacz sumującyadding amplifter Mechatronik
wzmacniakrepeater Mechatronik
wzmocnieniereinforcement Mechatronik
wzorcowaniecalibration Mechatronik
wzorniktemplate Mechatronik
zabezpieczenie antykorozyjnecorrosion protection Mechatronik
zabezpieczenie nadprądoweovercurrent protection Mechatronik
zaciskclamp / terminal Mechatronik
zaciskarkapress tool Mechatronik
zaciski wejściowe / wyjścioweinput / output terminals Mechatronik
zagrożenie danger Mechatronik
zakłócenie noise Mechatronik
zakończenie pracy finish work Mechatronik
zakres pomiarowymeasurement range Mechatronik
zapisrecord Mechatronik
zapotrzebowanie na powietrzeair demand Mechatronik
zapyleniedust Mechatronik
zasady bhpsafty regulations Mechatronik
zasięg transmisjitransmission range Mechatronik
zasilaczpower supply Mechatronik
zasilacz impulsowy impulse power supply Mechatronik
zasilacz sieciowynetworking power supply Mechatronik
zasilacz trnasformatorowypower supply transformer Mechatronik
zasilanie power Mechatronik
zawórvalve Mechatronik
zawór bezpieczeństwasafety valve Mechatronik
zawór czasowytime vault Mechatronik
zawór dławiąco-zwrotny throttle-return valve Mechatronik
zawó dławiącythrottle valve Mechatronik
zawór kulowyball valve Mechatronik
zawór odcinającyshut-off valve Mechatronik
zawór podwójnego sygnałudouble signal valve Mechatronik
zawór proporcjonalny proportional valve Mechatronik
zawór redukcyjnyreducing valve Mechatronik
zawór rozdzielającydistribution valve Mechatronik
zawór spustowyrelase vbalve Mechatronik
zawór szybkiego spustuquick release valve Mechatronik
zawór zwrotnycheck valve Mechatronik
zbiornikcontainer / tank Mechatronik
zbiornik cieczy hydraulicznej hydraulic fluid reservior Mechatronik
zbiornik sprężonego powietrzacompressed air tank Mechatronik
zbocze narastająceedge rising Mechatronik
zbocze opadającesloping edge Mechatronik
zdarzenieincident Mechatronik
zaspółteam, panel Mechatronik
zaspół przygotowania powietrza air preparation team Mechatronik
zgrzewanie welding Mechatronik
zgrzewarkawelder Mechatronik
złącze diagnostycznediagnostic connector Mechatronik
złomowaniescrapping Mechatronik
zmęczenie tiredness Mechatronik
znacznikscriber Mechatronik
znak bezpieczeństwasafety sign Mechatronik
znak ostrzegawczy warning sign Mechatronik
znakowaniemarking Mechatronik
zużycie wear Mechatronik
zużywaniewear / use Mechatronik
zużywanie ustabilizowaneunstable wear Mechatronik
zwężka orifice Mechatronik
źródła energienergy sources Mechatronik
żyłastrand / conductor Mechatronik
żyła ochronna protective conductor Mechatronik
żywica resin Mechatronik
czujnik rezystancyjnyresistance sensor Mechatronik
czujnik ultradźwiękowyultrasonic sensor Mechatronik
czujnik zbliżeniowyproximity sensor Mechatronik
czyszczeniecleaning Mechatronik
czyściwodetergent Mechatronik
dane ewidencyjneregistration data Mechatronik
dekoderdecoder Mechatronik
dekodowaćdecoding Mechatronik
demulatordemulator Mechatronik
demontażdisassembly Mechatronik
detekcja błędówerror detection Mechatronik
detektordetector Mechatronik
diagnostykadiagnostics Mechatronik
diagnostyka bezprzyrządowano device diagnostics Mechatronik
diagnostyka przyrządowadevice diagnostics Mechatronik
diagnostyka wibroakustycznavibroacustic diagnostics Mechatronik
diagnozadiagnosis Mechatronik
diagramdiagram Mechatronik
diagram drogowyroad diagram Mechatronik
diagram dunkcyjnyfunctional diagram Mechatronik
diagram stanówstate diagram Mechatronik
diodadiode Mechatronik
dioda ledLED light-emitting diode Mechatronik
dławnicagland Mechatronik
długośćlength Mechatronik
dokładnośćaccuracy Mechatronik
dokumentacja projektowaproject documentation Mechatronik
dokumentacja technicznatechnical documentation Mechatronik
dokumentacja techniczno - ruchowaoperation and maintenance documentation Mechatronik
dostęp do sieciaccess to the network Mechatronik
drganiavibrations Mechatronik
dyszanozzle Mechatronik
dźwignialever Mechatronik
ekran dotykowytouch screen Mechatronik
ekranowaniescreening Mechatronik
eksploatacjaexploitation Mechatronik
elektromagneselectromagnet Mechatronik
elektrozawórelectrovalve Mechatronik
elementelement Mechatronik
emulsjaemulsion Mechatronik
energia elektrycznaelectric energy Mechatronik
energia mechanicznamechanical energy Mechatronik
enkoderencoder Mechatronik
erozjaerosion Mechatronik
etykieta inspekcyjnalabel inspection Mechatronik
ewidencjaregistry Mechatronik
falownikinverter Mechatronik
fazaphase Mechatronik
filtrfilter Mechatronik
filtr dolnoprzepustowylowpass filter Mechatronik
filtr górnoprzepustowyhigh-pass filter Mechatronik
filtr odpowietrzającyvent filter Mechatronik
filtr olejuoil filter Mechatronik
filtr powietrzaair filter Mechatronik
filtr ssawnysuction filter Mechatronik
filtr tłocznypressure filter Mechatronik
filtr wlewowyfilling filter Mechatronik
filtr zlewowyfilter Mechatronik
filtracjafiltering Mechatronik
frezarkamilling machine Mechatronik
frezowaniemilling Mechatronik
gaśnicafire extinguisher Mechatronik
genezagenesis Mechatronik
grafika dwuwymiarowatwo-dimensional graphics Mechatronik
grafika trójwymiarowathree-dimensional graphics Mechatronik
gumarubber Mechatronik
gwarancjawarranty Mechatronik
hamulecbrake Mechatronik
hałasnoise Mechatronik
harmonogramtimetable Mechatronik
higrometrhygrometer Mechatronik
histerezahysteresis Mechatronik
identyfikacjaidentification Mechatronik
impulsimpulse Mechatronik
indeks wiskozowyviscosity index Mechatronik
indukcja elektromagnetycznaelectromagnetic induction Mechatronik
indukcyjność własnaself-inductance Mechatronik
indukcyjność wzajemnacoefficient of mutual induction Mechatronik
inspekcjainspection Mechatronik
instalacjainstallation Mechatronik
instalacja elektrycznaelectrical installation Mechatronik
instalacja hydraulicznahydraulic installation Mechatronik
instalacja oprogramowaniasoftware installation Mechatronik
instrukcjainstruction Mechatronik
instrukcja konserwacjiinstruction maintenance Mechatronik
instrukcja montażuinstallation instruction Mechatronik
instrukcja regeneracjiregeneration manual Mechatronik
interfejsinterface Mechatronik
izolacjainsulation Mechatronik
jednostka centralnacentral unit Mechatronik
kabelcable / cord Mechatronik
kabel koncentrycznycoaxial cable Mechatronik
kalibracjacalibration Mechatronik
kalibrator sygnałówsignals calibration Mechatronik
kameracamera Mechatronik
kamera termowizyjnathermal imaging camera Mechatronik
karta demontażudisassembly card Mechatronik
karta gwarancyjnawarranty card
karta technologiczna montażutechnological assembly card Mechatronik
karta technologiczna regeneracjitechnological regeneration card Mechatronik
kątownikbevel Mechatronik
kierunek obrotówturning direction Mechatronik
klapaflap Mechatronik
klasa dokładnościaccuracy class Mechatronik
klasa izolacjiinsulation class Mechatronik
klasa ochronnościprotection class Mechatronik
klawiaturakeyboard Mechatronik
klejglue Mechatronik
klucz do świec zapłonowychspark plug spanner Mechatronik
klucz udarowyimpact wrench Mechatronik
kodercoder Mechatronik
kodowaniecoding Mechatronik
kody błędówerror codes Mechatronik
kody IPIP codes Mechatronik
kody paskowe (kreskowe)barcodes Mechatronik
koło pasowepulley Mechatronik
komentarzcomment Mechatronik
kompatybilność elektromagnetycznaelectromagnetic compatibility Mechatronik
kompresorcompressor Mechatronik
komputer panelowyPC panel Mechatronik
komunikacjacommunications Mechatronik
komunikatmessage Mechatronik
komunikat alarmowyalarm message Mechatronik
komunikat tekstowytext message Mechatronik
komutatorcommutator Mechatronik
koncentratorhub Mechatronik
kondensatorconcentrator Mechatronik
konserwacjamaintenance Mechatronik
konstrukcja nośnasupporting structure Mechatronik
kontrola parzystościiarity check Mechatronik
końcówka rozdzielaczathe tip of distributor Mechatronik
korek/ zatyczka/ wtyczkaplug Mechatronik
korekcja błędówerror handling Mechatronik
korozjacorrosion Mechatronik
korozja chemicznachemical corrosion Mechatronik
korozja elektrochemicznaelectrochemical corrosion Mechatronik
korozja równomiernauniform corrosion Mechatronik
korytko kablowecable tray Mechatronik
krok po krokustep by step Mechatronik
kryzaorifice Mechatronik
kursorcursor Mechatronik
kurzdust Mechatronik
kuwetacuvette Mechatronik
kwantowaniequantization Mechatronik
laboratorium pomiarowemeasurement laboratory Mechatronik
lampka kontrolnacontrol lamp Mechatronik
lampka sygnalizacyjnaindicator light Mechatronik
laserlaser Mechatronik
legalizacjalegalization Mechatronik
lepkośćviscosity Mechatronik
licznikmeter Mechatronik
likwidacjaliquidation Mechatronik
lista elementówlist of items Mechatronik
lista kontrolnachecklist Mechatronik
lista rozwijalnadrop down list Mechatronik
lutownicasoldering iron Mechatronik
łącznikcoupler Mechatronik
łożysko przeguboweariculated bearing Mechatronik
łuk elektrycznyelectric arc Mechatronik
magazynowaniestorage Mechatronik
magistralamagistral line Mechatronik
magnes trwałypermanent magnet Mechatronik
makroetapmacro stage Mechatronik
malowaniepainting Mechatronik
manipulatormanipulator Mechatronik
manometr różnicowydifferential manometer Mechatronik
masamass Mechatronik
maszynamachine Mechatronik
maszyna manipulacyjnacontrol machine Mechatronik
materiał eksploatacyjnyconsumables Mechatronik
mechanizmmechanism Mechatronik
mechanizm kinematycznykinematic mechanism Mechatronik
mechanizm krzywkowycam mechanism Mechatronik
membranamembrane Mechatronik
menu głównemain menu Mechatronik
menu systemowesystem menu Mechatronik
miernik analogowyanalog meter Mechatronik
miernik cęgowyclamp meter Mechatronik
miernik uniwersalnymultimeter Mechatronik
mieszekfollicle Mechatronik
mikrokontrolermicrocontroller Mechatronik
mikrometrmicrometer Mechatronik
mikroprocesormicroprocessor Mechatronik
mocpower Mechatronik
moc elektrycznaelectrical power Mechatronik
mocowanie gwintowethread fastening Mechatronik
mocowanie kołnierzoweflange mount Mechatronik
mocowanie na łapachclamp on the paws Mechatronik
mocowanie wahliweswing mount Mechatronik
modernizacjamodernization Mechatronik
modulatormodulator Mechatronik
moment dokręcającytorque Mechatronik
moment obrotowytorque Mechatronik
monitormonitor Mechatronik
monitorowaniemonitoring Mechatronik
montażassembly Mechatronik
montaż maszyn i urządzeńinstallation of machinery and equipment Mechatronik
mostekbridge Mechatronik
mostek pomiarowymeasuring bridge Mechatronik
mostek pneumatycznypneumatic muscle Mechatronik
myciewashing Mechatronik
myjka ultradźwiękowaultrasonic washer Mechatronik
nadajniktransmitter Mechatronik
nakrętkanut Mechatronik
naolejone powietrzeoiled air Mechatronik
napęddrive Mechatronik
napięcievoltage Mechatronik
napięcie elektryczneelectric voltage Mechatronik
napięcie jednofazoweone-phase voltage Mechatronik
napięcie odniesieniareference voltage Mechatronik
napięcie stałeconstant voltage Mechatronik
napięcie trójfazowethree-phase voltage Mechatronik
napięcie zasilaniapower voltage Mechatronik
napięcie zmiennevariable voltage Mechatronik
napinacztightener Mechatronik
siłownik jednostronnego działaniasingle acting actuator Mechatronik
siłownik membranowydiaphragm actuator Mechatronik
siłownik mieszkowybellows cylinder Mechatronik
siłownik nurnikowyplunger actuator Mechatronik
siłownik nurnikowyplunger cylinder Mechatronik
siłownik obrotowyrotary actuator Mechatronik
siłownik teleskopowytelescopic cylinder Mechatronik
siłownik tłokowypiston actuator Mechatronik
siłownik wahadłowyoscillating actuator Mechatronik
skład powietrzathe composition of air Mechatronik
smarownicalubricator Mechatronik
spadek ciśnieniadrop pressure Mechatronik
spawanie welding Mechatronik
sposób sterowaniathe way of control Mechatronik
sprawnośćefficiency Mechatronik
sprawność znamionowarated efficiency Mechatronik
sprzęgło nierozłączneinseparable clutch Mechatronik
sprzęgło samoczynneautomatic clutch Mechatronik
sprzęgło sterowaneclutch control Mechatronik
sprzężenie magnetycznemagnetic coupling Mechatronik
sprężarka compressor Mechatronik
sprężarka krzywkowa typu Rootslobe compressor Mechatronik
sprężarka osiowaaxial compressor Mechatronik
sprężarka promieniowacentrifugal compressor Mechatronik
sprężarka przepływowaflow compressor Mechatronik
sprężarka tłokowapiston compressor Mechatronik
sprężarka wyporowadisplacement compressor Mechatronik
sprężarka wyporowa obrotowarotary displacement compressor Mechatronik
sprężarka łopatkowavane compressor Mechatronik
sprężarka śrubowascrew compressor Mechatronik
sprężynaspring Mechatronik
stal niestopowanon-alloy steel Mechatronik
stal stopowaalloy steel Mechatronik
stan jałowyidle state Mechatronik
stan obciążeniaload condition Mechatronik
stanowisko roboczeworkstation/workplace Mechatronik
stan technicznytechnical condition Mechatronik
stan zwarciashort-circuit condition Mechatronik
sterowanie bezpośredniedirect control Mechatronik
sterowanie ciśnieniem obcymforeign pressure control Mechatronik
sterowanie ciśnieniem własnymdirect pressure control Mechatronik
sterowanie elektryczne bezpośredniedirect electrical control Mechatronik
sterowanie hydraulicznehydraulic control Mechatronik
sterowanie mechanicznemechanical control Mechatronik
sterowanie pneumatycznepneumatic control Mechatronik
sterowanie pośrednieindirect control Mechatronik
sterowanie w sposób mieszanymixed control Mechatronik
stojanstator Mechatronik
stop metalumetal alloy Mechatronik
stratyloss Mechatronik
stycznik contactor Mechatronik
styki zwierne/rozwierneno open contacts/normally closed contacts Mechatronik
suwmiarkacaliper Mechatronik
suwnicagantry Mechatronik
sworzeńbolt/pin Mechatronik
symbole graficznegraphics symbols Mechatronik
syrena alarmowaalarm siren Mechatronik
szczelinomierzfeeler gauge Mechatronik
szczotkibrushes Mechatronik
szczypce boczne/okrągłe/płaskie/uniwersalnewire strippers/round pilers/flat nose pilers/pilers Mechatronik
szkłoglass Mechatronik
szybkozłączequick connector Mechatronik
sciągacz do łożyskpuller for bearings Mechatronik
ściśliwość powietrzacompressibility of air Mechatronik
śrubascrew Mechatronik
tabliczka rysunkowadrawing tablet Mechatronik
tabliczka zaciskowaterminal board Mechatronik
tabliczka znamionowanameplate Mechatronik
temperatura temperature Mechatronik
temperatura wrzeniaboiling point Mechatronik
tensometrextensometer Mechatronik
termistorthermistor Mechatronik
termoelement (termopara)thermocouple Mechatronik
termometr rezystancyjnyresistance thermometer Mechatronik
toczenieturning Mechatronik
tolerancja kształtushape tolerance Mechatronik
tolerancja położeniaposition tolerance Mechatronik
tolerancja wymiarutolerance on dimensions Mechatronik
transformator ochronnytransformer protection Mechatronik
transformatortransformer Mechatronik
transoptoroptocoupler Mechatronik
transporttransport Mechatronik
tranzystor bipolarnybipolar transistor Mechatronik
tranzystor unipolarnyunipolar transistor Mechatronik
trasowanierouting Mechatronik
triaktriac Mechatronik
trwałośćdurability Mechatronik
trzpieńpin Mechatronik
tworzywa sztuczneplastics Mechatronik
tyrystorthyristor Mechatronik
tłoczeniepressing/stamping Mechatronik
tłoczyskopiston rod Mechatronik
tłokpiston Mechatronik
tłumiksilencer Mechatronik
układ hydraulicznyhydraulic system Mechatronik
układ hydrauliczny otwartyopened hydraulic system Mechatronik
układ hydrauliczny zamkniętyclosed hydraulic system Mechatronik
układ kombinacyjnycombinational circuit Mechatronik
układ pneumatycznypneumatic system Mechatronik
układ przygotowania powietrzaair preparation system Mechatronik
układ sekwencyjnysequential circuit Mechatronik
układ wejścia/wyjściaInput/output system Mechatronik
układ żelazo-węgieliron-carbon system Mechatronik
uruchomieniestart-up Mechatronik
urządzenia kontrolnecontrol devices Mechatronik
urządzenia pomiarowemeasuring devices Mechatronik
urządzeniedevice/appliance Mechatronik
uszczelnieniaseals Mechatronik
uzwojenie stojanastator windings Mechatronik
uzwojenie strony pierwotnej transformatorathe primary winding of the transformer Mechatronik
uzwojenie strony wtórnej transformatorasecondary side winding of the transformer Mechatronik
uzwojenie twornikaarmature windings Mechatronik
uzwojenie wirnikarotor winding Mechatronik
uzwojenie wzbudzeniafield winding Mechatronik
wahliwe mocowanieswivel mount Mechatronik
wakuometrvacuum gauge Mechatronik
walcowanierolling Mechatronik
warystorvaristor Mechatronik
watomierzwattmeter Mechatronik
wałshaft Mechatronik
wentylatorfan Mechatronik
widokoutlook/view Mechatronik
wielowypustsplines Mechatronik
wierceniedrilling Mechatronik
wilgotność bezwzględnaabsolute humidity Mechatronik
wilgotność względnarelative humidity Mechatronik
wirnikrotor Mechatronik
wkrętak krzyżowy/płaskiPhilips screwdriver/slotted screwdriver Mechatronik
wkrętak krzyżowyPhilips screwdriver Mechatronik
wkrętak płaskislotted screwdriver Mechatronik
woltomierzvoltmeter Mechatronik
wpustgroove Mechatronik
wskaźnik lepkościviscosity index Mechatronik
wskaźnik stanustatus indicator Mechatronik
wspomaganie pneumatyczneair assist system Mechatronik
współczynnik mocypower factor Mechatronik
wydajność efektywnaeffective preformance Mechatronik
wydajnośćefficiency Mechatronik
wydajność jednostkowathe unit performance Mechatronik
wydajność teorytycznatheoretical efficiency Mechatronik
wymiardimension Mechatronik
wymiar granicznysize of a tolerance Mechatronik
wymiar nominalnynominal size Mechatronik
wpływ powietrzaair flow Mechatronik
wyspa zaworowavalve terminal Mechatronik
wytwarzanieproduction Mechatronik
wyłącznik nadprądowycircuit breaker Mechatronik
wyłącznik podnapięciowyswitch undervolatge Mechatronik
wyłącznik różnicowo-prądowyresidual current device RCD Mechatronik
wyłącznik silnikowyoff motor Mechatronik
wyżarzanieannealing Mechatronik
wzmacniacz operacyjnyoperational amplifier Mechatronik
wózektruck Mechatronik
własności smarnelubricating properties Mechatronik
zabezpieczenie przeciążenioweoverload protection Mechatronik
zabezpieczenie zwarcioweshort-circuit protection Mechatronik
zakres pomiarowyrange measurement Mechatronik
zanieczyszczeniapollution Mechatronik
zasilacz impulsowyimpulse power supply Mechatronik
zasilacz linowylinear power supply Mechatronik
zasilaczpower supply Mechatronik
zasobyresources Mechatronik
zawór 2-drogowytwo way valve 3/2 Mechatronik
zawór 3-drogowy 3/2three-way valve 5/2 Mechatronik
zawór 5-drogowy 5/2five-way valve 5/3 Mechatronik
zawór 5-drogowy 5/3five-way valve 5/3 Mechatronik
zawór czasowy pneumatycznypneumatic valve timing Mechatronik
zawór dławiący throttle valve Mechatronik
zawór grzybkowypoppet valve Mechatronik
zawór kulowyball valve Mechatronik
zawór logiczny iloczynuthe logical product of the valve Mechatronik
zawór logiczny sumylogical sum valve Mechatronik
zawór normalnie otwarty NOvalve normally open Mechatronik
zawór normalnie zamknięty NCvalve normally closed Mechatronik
zawór obrotowyrotary valve Mechatronik
zawór płytkowyplate valve Mechatronik
zawór redukcyjnyreducing valve Mechatronik
zawór rodzielającydiverter valve Mechatronik
zawór suwakowyslide valve Mechatronik
zawór szybkiego spustuquick drain valve Mechatronik
zawór zbliżeniowy pneumatycznypneumatic proximity valve Mechatronik
zawór zwrotno-dławiącythrottle/check valve Mechatronik
zawór zwrotnynon- return valve Mechatronik
zbiornik hydraulicznyhydraulic tank Mechatronik
zbiornik pneumatycznypneumatic tank Mechatronik
zespół filtrującyfiltering unit Mechatronik
zgrzewaniewelding Mechatronik
znamionowa zmienność napięciarated voltage variation Mechatronik
znamionowe napięcie zwarciarated short-circuit voltage Mechatronik
znamionowy moment elektromagnetyczny silnikarated electromagnetic torque motor Mechatronik
zwarcieshort circuit Mechatronik
złącze wtykoweplug connector Mechatronik
złącze zakręcanescrew connector Mechatronik
złączka prostastraight connector Mechatronik
żelazoiron Mechatronik
żurawcrane Mechatronik
grafika dwuwymiarowa2D (two-dimensional graphics) Mechatronik
grafika trójwymiarowa3D (three-dimensional graphics) Mechatronik
jednostka arytmetyczno-logicznaALU (Arithmetic Logic Unit) Mechatronik
interfejs programistyczny aplikacjiAPI (Application Programming Interface) Mechatronik
otwarty standard sieci przemysłowejAS-i (Actuator Sensor Interface) Mechatronik
dyrektywa UE dotycząca warunków,które musi spełniać produkt w strefach zagrożonych wybuchemATEX (Atmosphere Explosible) Mechatronik
inteligentny dom / inteligentny budynekBAS (Building Automation Systems) Mechatronik
system zarządzania budynkiemBMS (Building Managment Systems) Mechatronik
projektowanie wspomagane komputerowoCAD (Computer Aided Design) Mechatronik
komputerowe wspomaganie prac inżynierskichCAE(Computer Aided Engineering) Mechatronik
komputerowe wspomaganie wytwarzaniaCAM (Computer Aided Manufacturing) Mechatronik
system komputerowo wspomaganego planowania procesówCAP (Computer Aided Planning) Mechatronik
współrzędnościowa maszyna pomiarowaCMM (Coordinate Measuring Machine) Mechatronik
komputerowo wspomagany system zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu obiektów technicznychCMMS (Computer Aided Maintenance Managment System) Mechatronik
komputerowe sterowanie urządzeń numerycznychCNC (Computer Numerical Control lub Computerized Numerical Control) Mechatronik
jednostka centralnaCPU (Central Processing Unit) Mechatronik
protokół wielodostępu CSMACSMA (Carrier Multiple Access) Mechatronik
termistor o skoku rezystancjiCTR (Critical Temperature Resistor) Mechatronik
dynamiczna wymiana danychDDE (Dynamic Data Exchange) Mechatronik
europejski kod towarowyEAN ( European Article Number) Mechatronik
rodzaj nieulotnej pamięci komputerowejEEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) Mechatronik
kompatybilność elektromagnetycznaEMC (Electromagnetic Compatibility) Mechatronik
wysokociśnieniowe właściwości olejuEP (Extreme Pressure) Mechatronik
obwód o bardzo niskim napięciu znamionowymFELV (Functional Extra Low Voltage) Mechatronik
globalny system telefonii i komórkowejGSM (Global System for Mobile Communications) Mechatronik
analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroliHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) Mechatronik
wysokie obciążenie / duża wytrzymałośćHD (Heavy Duty) Mechatronik
panel sterowniczy / panel operatorskiHMI ( Human-Machine Interaction / Interface) Mechatronik
duża objętość przy niskim ciśnieniuHVLP ( High Volume Low Pressure) Mechatronik
stopień ochrony IPIP (International Protection Rating lub Ingress Protection) Mechatronik
Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaISO (International Organization for Standardization) Mechatronik
sieć lokalnaLAN (Local Area Network) Mechatronik
sterowanie numeryczne / normalnie zamkniętyNC (Numerical Control, Normally Closed) Mechatronik
normalnie otwartyNO (Normally Open) Mechatronik
amerykański Narodowy Instytut Smarów PlastycznychNLGI (National Lubricating Grease Institute) Mechatronik
ujemny współczynnik temperaturowyNTC (Negative Temperature Coefficient) Mechatronik
otwarte łącze baz danychODBC (Open Database Connectivity) Mechatronik
sterownik zintegrowany z panelem operatorskimOPLC (Graphic Operator Panel & PLC) Mechatronik
komputer osobistyPC (Personal Computer) Mechatronik
naprawareperation Mechatronik
narzędzietool Mechatronik
nastawasetting Mechatronik
natężenieintensity Mechatronik
natężenie oświetleniailluminance Mechatronik
natężenie przepływuflow rate Mechatronik
niebezpieczeństwodanger Mechatronik
nieliniowośćnonlinearity Mechatronik
nieszczelnośćleak Mechatronik
niezawodnośćreliability Mechatronik
normastandard Mechatronik
numer fabrycznyserial number Mechatronik
obciążalnośćloadability Mechatronik
obciążenieload Mechatronik
obliczeniacalculations Mechatronik
obsługaservice Mechatronik
obudowacover Mechatronik
odrabiarkamachine tool Mechatronik
obwódcircuit Mechatronik
obwód rezonansowyresonant circuit Mechatronik
ochrona przeciwporażeniowashock protection Mechatronik
ochrona środowiskowaenvironmental protection Mechatronik
odbiornikreceiver Mechatronik
odchyłka regulacjideviation adjustment Mechatronik
odczytreading Mechatronik
oddzielacz kondensatucondensate separator Mechatronik
odkształcenie mechanicznemechanical deformation Mechatronik
odkurzacz przemysłowyindustrial vacuum cleaner Mechatronik
odległośćdistance Mechatronik
odpowietrzenievent Mechatronik
odtłuszczeniedegreasing Mechatronik
odwilżacz, osuszaczdehumidifier Mechatronik
oględzinyinspection Mechatronik
okienko rewizyjneinspection window Mechatronik
okno dialogowedialogue window Mechatronik
olejoil Mechatronik
olej mineralnymineral oil Mechatronik
olei przekładniowygear oil Mechatronik
olej silnikowyengine oil Mechatronik
olej syntetycznysynthetic oil Mechatronik
olej wrzecionowyspindle oil Mechatronik
opalarkaheat gun Mechatronik
opiłkiraspings Mechatronik
oprogramowanie konfiguracyjnesoftware configuration Mechatronik
opóźnieniedelay Mechatronik
opóźnione włączanieswitching on delayed Mechatronik
opóźnione wyłączanieshutdown delayed Mechatronik
oscylacje gasnąceextinguishing oscillations Mechatronik
oscylacje niegasnącenon-stop oscillations Mechatronik
oscylogramoscillogram Mechatronik
oscyloskoposcilloscope Mechatronik
osłonacover Mechatronik
osłona ochronnaprotective cover Mechatronik
osprzętequipment Mechatronik
ostrzeżeniawarnings Mechatronik
osuszacz powietrzadehumidifier Mechatronik
osuszanie instalacjidrying intallation Mechatronik
oś obrotowarotary axis Mechatronik
oś prostoliniowarectilinear axis Mechatronik
oś ruchumation axis Mechatronik
oznaczaniemarking Mechatronik
oznakowaniesignage Mechatronik
paliwopetrol Mechatronik
pamięćmemory Mechatronik
pamięć półprzewodnikowasemiconductor memory Mechatronik
panel operatorskioperator panel Mechatronik
panel tekstowytext panel Mechatronik
panewkabearing shell Mechatronik
parametrparameter Mechatronik
parametryzacjaparameterization Mechatronik
pasek alarmówbelt alarm, belt of alarms Mechatronik
pasek informacyjnyinformation bar Mechatronik
pasek klinowyfan belt Mechatronik
pasek narzędzitoolbar Mechatronik
pasek statusustatus bar Mechatronik
personelstaff Mechatronik
pętla zwarcialoop circuit Mechatronik
piaskowaniesandblasting Mechatronik
pierścienie osadczeretaining rings Mechatronik
pierścieńring Mechatronik
pierścień zgarniającyscraper ring Mechatronik
piktogrampictogram Mechatronik
pirometrpyrometer Mechatronik
pistolet do przedmuchupurge gun Mechatronik
plan przeglądówinspection plan Mechatronik
plan remontówrenovation plan Mechatronik
planowanieplanning Mechatronik
plomba gwarancyjnaguarantee seal Mechatronik
płukanierinsing Mechatronik
płyn eksploatacyjnyoperating fluid Mechatronik
płytka wzorcowagauge block Mechatronik
pobór mocypower consumption Mechatronik
podciśnienieunderpressure Mechatronik
podzespółsubassembly Mechatronik
pojemnik ciśnieniowypressure vessel Mechatronik
pojemnośćcapacity Mechatronik
pokrętłoknob Mechatronik
pokrywacover Mechatronik
polaryzacjapolarization Mechatronik
pole alfanumerycznealphanumeric field Mechatronik
pole elektromagnetyczneelectromagnetic field Mechatronik
pole elektryczneelectric field Mechatronik
pole magnetycznemagnetic field Mechatronik
pole pulsującepulsating field Mechatronik
pole wirującewhirling field Mechatronik
połączenie nierozłączneinseparable connection Mechatronik
połączenie rozłącznedetachable connection Mechatronik
połączenie równoległeparallel connection Mechatronik
połączenie szeregoweserial connection Mechatronik
pomiarmeasurement Mechatronik
pompa hydraulicznahydraulic Mechatronik
pompa łopatkowapaddle pump Mechatronik
pompa olejowaoil pomp Mechatronik
pompa śrubowascrew pump Mechatronik
pompa tłokowapiston pump Mechatronik
pompa zębatagear pump Mechatronik
potencjometrpotentiometer Mechatronik
powielacz napięciavoltage multiplier Mechatronik
powierzchniasurface Mechatronik
powierzchnia metalowametal surface Mechatronik
powietrzeair Mechatronik
powłokacoating Mechatronik
powłoka malarskacoat of paint Mechatronik
powłoka metalicznametallic coating Mechatronik
poziom olejuoil level Mechatronik
prasapress Mechatronik
prądcurrent Mechatronik
prąd elektrycznyelectric current Mechatronik
prąd jednofazowysingle phase current Mechatronik
prąd stałyDC current Mechatronik
prąd trójfazowythree-phase current Mechatronik
prąd zmiennyalternating current Mechatronik
prądy wirowevortex currents Mechatronik
prądnica tachometrycznatachometer generator Mechatronik
prędkośćspeed Mechatronik
prędkość kątowaangular velocity Mechatronik
prędkość liniowalinear velocity Mechatronik
prędkość obrotowarotation speed Mechatronik
proceduraprocedure Mechatronik
proces technologicznytechnological process Mechatronik
producentmanufacturer Mechatronik
produkcjaproduction Mechatronik
prognozaprognosis Mechatronik
program komputerowycomputer program Mechatronik
programowanieprogramming Mechatronik
projektowaniedesigning Mechatronik
promieniowanieradiation Mechatronik
promieniowanie elektromagnetyczneelectromagnetic radiation Mechatronik
prostownikrectifier Mechatronik
postownik dwupołówkowytwo-pole rectifier Mechatronik
prostownik jednopołówkowysingle-stage rectifier Mechatronik
protokół komunikacyjnycommunication protocol Mechatronik
protokół sieciowynetwork protocol Mechatronik
próba szczelnościtightness test Mechatronik
próbkowaniesampling Mechatronik
próżniavacuum Mechatronik
przebiciepuncture Mechatronik
przechowywaniestorage Mechatronik
przeciekleak Mechatronik
przeciekileaks Mechatronik
przecinarkacutter Mechatronik
przeglądinspection Mechatronik
przegląd codziennydaily inspection Mechatronik
przegląd gwarancyjnywarranty service Mechatronik
przegląd okresowyperiodic inspection Mechatronik
przegląd sezonowyseasonal inspection Mechatronik
przegląd technicznytechnical review Mechatronik
przegląd zabezpieczającysecurity inspection service Mechatronik
przekaźniktransmitter Mechatronik
przekaźnik czasowytime transmitter Mechatronik
przekaźnik termicznythermal transmitter Mechatronik
przekładniagear Mechatronik
przekładnia falowawave transmission Mechatronik
przekładnia łańcuchowachain transmission Mechatronik
przekładnia mechanicznamechanical transmission Mechatronik
przekładnia pasowabelt transmission Mechatronik
przekładnia transformatoratransformer gear Mechatronik
przekładnia zębatagear Mechatronik
przekrój przewoduwire cross section Mechatronik
przełącznikswitch Mechatronik
przełącznik obiegucirculation switch Mechatronik
przełącznik progowythreshold switch Mechatronik
przemiennik częstotliwościfrequency converter Mechatronik
przemieszczenie kątoweangular displacement Mechatronik
dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowychPED (pressure equipment directive) Mechatronik
obwód o bardzo niskim napięciu znamionowymPELV (Protection Extra Low Voltage) Mechatronik
programowalny sterownik logicznyPLC (Programmable Logic Controller) Mechatronik
dodatni współczynnik temperaturowyPTC (Positive Temperature Coefficient) Mechatronik
modulacja szerokości impulsówPWM (Pulse-Width Modulation) Mechatronik
kod QRQR Code (Quick Response Code) Mechatronik
pamięć o dostępie swobodnymRAM (Random Access Memory) Mechatronik
wyłącznik różnicowoprądowy bez wyzwalaczy nadprądowychRCCB (residual current circuit breaker) Mechatronik
wyłącznik różnicowoprądowyRCD (residual current device) Mechatronik
wilgotność względnaRH (Relative Humidity) Mechatronik
złącze modularneRJ (Registered Jack) Mechatronik
pamięć tylko do odczytuROM (Read-Only Memory) Mechatronik
obroty na minutęRPM (Revolutions per minute) Mechatronik
Stowarzyszenie inżynierów motoryzacjiSAE (Society of Automotive Engineers) Mechatronik
system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego/system nadzoruSCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Mechatronik
obwód o bardzo niskim napięciu znamionowym bez uziemienia funkcjonalnegoSELF (Safety Extra Low Voltage) Mechatronik
sekundy Saybolta FurolSFS (Saybolt Furol Seconds) Mechatronik
krótka wiadomość tekstowaSMS (Short Message Service) Mechatronik
sekundy Saybolta FurolSSF (Saybolt seconds Furol) Mechatronik
miara oznaczenia lepkości za pomocą lepkościomierza SayboltaSSU (Saybolt Second universal) Mechatronik
komputer stacjonarnydesktopInformatyk
laptoplaptopInformatyk
netbooknetbookInformatyk
notebooknotebookInformatyk
komputer osobistyPC (Personal Computer)Informatyk
komputer kieszonkowyPDA (Personal Digital Assistant) palmtopInformatyk
serwerserverInformatyk
superkomputersupercomputerInformatyk
komputer noszony w ubraniu lub na cielewearable computerInformatyk
stacja roboczaworkstationInformatyk
napęd CD / DVD / Blu-rayCD / DVD / Blu-ray driveInformatyk
urządzenie (wejścia/wyjścia)(input/output) deviceInformatyk
port FireWireFireWire (IEEE 1394)Informatyk
skaner płaskiflatbed scannerInformatyk
słuchawkiheadsetInformatyk
klawiszkeyInformatyk
klawiaturakeyboardInformatyk
drukarka laserowalaser printerInformatyk
mikrofonmicrophoneInformatyk
monitormonitorInformatyk
myszkamouseInformatyk
podkładka pod myszmouse mat / padInformatyk
urządzenia peryferyjneperipheralsInformatyk
ekranscreenInformatyk
klawisz spacjispace barInformatyk
głośnikispeakersInformatyk
jednostka systemowasystem unitInformatyk
port USBUSB (Universal Serial Bus) portInformatyk
kamera internetowawebcamInformatyk
zarządboard of directors Ekonomik
odział(banku), filia(firmy)branch Ekonomik
prezeschairperson / president / chairman of the board Ekonomik
klientcustomer / client Ekonomik
dyrektor zarządzającymanaging director / CEO (Chief Executive Officer)) Ekonomik
spółka matka, firma macierzystaparent company Ekonomik
kierownik wyższego szczeblasenior manager Ekonomik
udziałowiecshareholder Ekonomik
kadrastaff Ekonomik
oddział, jednostka zależnasubsidiary Ekonomik
dostawcasupplier Ekonomik
Struktura organizacyjnaBusiness structure Ekonomik
Działy firmyCompany departments Ekonomik
obsługa klientacustomer services Ekonomik
dział finansowyfinance Ekonomik
kadryhuman resources (HR) Ekonomik
dział informatycznyinformation technology (IT) Ekonomik
logistykalogistics Ekonomik
produkcjaproduction Ekonomik
zaopatrzeniepurchasing Ekonomik
dział badawczo- -rozwojowyresearch & development (R&D) Ekonomik
sprzedaż i marketingsales and marketing Ekonomik
Działalność firmyCompany activities Ekonomik
rozwiązywać problemy z komputeremdeal with computer problems Ekonomik
zajmować się klientamideal with customers Ekonomik
tworzyć nowe produktydevelop new products Ekonomik
wytwarzać wyrobymanufacture products Ekonomik
zarządzać firmąmanage the company Ekonomik
planować reklamę produktówplan the advertising of products Ekonomik
przygotowywać raporty finansoweprepare financial reports Ekonomik
zatrudniać nowy personelrecruit staff Ekonomik
sprzedawać towarysell products Ekonomik
przewozić towarytransport products Ekonomik
Rodzaje firmTypes of companies Ekonomik
producent autcar manufacturer Ekonomik
firma elektronicznaelectronics company Ekonomik
firma świadcząca usługi finansowefinancial services company Ekonomik
przedsiębiorstwo przemysłu spożywczegofood company Ekonomik
firma sprzedająca meblefurniture retailer Ekonomik
firma farmaceutycznapharmaceutical company Ekonomik
firma rekrutacyjnarecruitment company Ekonomik
producent oprogramowaniasoftware producer Ekonomik
firma telekomunikacyjnatelecommunications company Ekonomik
Legal formsFormy prawne prezedciębiorstw Ekonomik
spółka handlowacommercial company Ekonomik
spółdzielniacooperative Ekonomik
spółka kapitałowacorporation / incorporated company Ekonomik
spółka jawnageneral partnership Ekonomik
spółka akcyjnajoint stock company Ekonomik
spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąlimited liability company Ekonomik
spółka komandytowalimited partnership Ekonomik
spółka osobowapartnership Ekonomik
prezedciębiorstwo państwowestate enterprise Ekonomik
Prezentacja przedsiębiorstwaPresenting a company Ekonomik
(Toyota) jest producentem samochodów.(Toyota) is a car manufacturer. Ekonomik
Świadczymy usługi (transportowe)We provide (transport) service Ekonomik
Tworzymy nowe (leki)We develop new (medicines) Ekonomik
Łącznie zatrudniamy (1000) osóbWe employ (1,000) people in total Ekonomik
Eksportujemy leki do (Europy i Azji)We export medicines to Europe and Asia Ekonomik
Siedziba firmy jest w JaponiiThe company is based in Japan Ekonomik
Mamy dwadzieścia fabryk w Stanach ZjednoczonychWe have twenty factories in the USA Ekonomik
Nasi główni klienci to British Aerospace i BoeingOur main customers are British Aerospace and Boeing Ekonomik
Nasze roczne obroty wynoszą około 1,400,000 funtówOur annual turnover is about £1,400,000 Ekonomik
Komunikacja w biznesieBusiness communication Ekonomik
PowitanieSaying hello Ekonomik
Jak sie masz?How are you? Ekonomik
NiezleNot so bad Ekonomik
Przedstawianie sieIntroducing yourself Ekonomik
Poszukiwanie pracyApplying for a job Ekonomik
kandydatcandidate Ekonomik
list motywacyjnycovering letter (BrE) / cover letter (AmE) Ekonomik
CVcurriculum vitae (CV) Ekonomik
data urodzeniadate of birth Ekonomik
obowiązkiduties Ekonomik
wykształcenieeducation Ekonomik
wypełnić formularzfill in a form Ekonomik
elastyczne godziny pracyflexible hours Ekonomik
dodatkowe świadczenia socjalnefringe benefits Ekonomik
praca w pełnym wymiarze godzinfull-time job Ekonomik
ogłoszenie o pracęjob advert Ekonomik
podanie o pracęjob application Ekonomik
biuro pośrednictwa pracyjob centre Ekonomik
szukać pracylook for a job Ekonomik
praca w niepełnym wymiarze godzinpart-time job Ekonomik
dane osobowepersonal details Ekonomik
kwalifikacjequalifications Ekonomik
referencjereferences Ekonomik
pensjasalary Ekonomik
wysłać CVsend a CV Ekonomik
umiejętnościskills Ekonomik
doświadczenie zawodowework experience Ekonomik
godziny pracyworking hours Ekonomik
napisać CVwrite a CV Ekonomik
płyta CDCD-ROM (Compact Disc-Ready Only Memory)Informatyk
płyta CD do nagrywania (pusta)CD-R (Recordable Compact Disc)Informatyk
płyta CD z możliwością wielokrotnego nagrywaniaCD-RW (Rewritable Compact Disc)Informatyk
Płyta DVDDVD-ROM ( Digital Versatile Disc-Read Only Memory)Informatyk
płyta DVD do nagrywania (pusta)DVD-/+R (Recordable Digital Versatile Disc)Informatyk
płyta DVD z możliwością wielokrotnego nagrywaniaDVD-/+RW (Rewritable Digital Versatile Disc)Informatyk
dysk stałyfixed hard disk Informatyk
pamięć USBflash drive / USB drive / pendrive / memory stickInformatyk
dyskietkafloppy diskInformatyk
akumulatorbatteryInformatyk
BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia)BIOS (basic input/output system)Informatyk
napęd CD / DVDCD / DVD driveInformatyk
system chłodzeniacooling systemInformatyk
procesorCPU (Central Processing Unit)/microprocessorInformatyk
karty rozszerzeniaexpansion cardsInformatyk
wentylatorfanInformatyk
karta graficznagraphics cardInformatyk
napęd dysku twardegohard disk drive (HDD)Informatyk
radiatorheat sinkInformatyk
pamięćmemoryInformatyk
płyta głównamotherboardInformatyk
karta sieciowanetwork interface controller (NIC) card / LAN adapterInformatyk
portyportsInformatyk
zasilaczpower supplyInformatyk
pamięć operacyjnaRAM (Random Access Memory)Informatyk
pamięć stała (tylko do odczytu)ROM (Read-Only Memory)Informatyk
karta dźwiękowasoundcardInformatyk
karta telewizyjnatelevision cardInformatyk